Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_pBNP
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

NT-proBNP je hormonálně neaktivní produkt štěpení molekuly proBNP. Další částí štěpení je aktivní hormon BNP, který je uvolňován ze srdeční svaloviny vlivem zvýšeného napětí kardiomyocytu při tlakovém a objemovém přetížení. Hormon má natriuretické, diuretické a vazodilatační účinky. NT-proBNP má klinicky srovnatelnou výpovědní hodnotu jako vlastní hormon. Jeho výhodou pro stanovení je vyšší stabilita molekuly, delší poločas eliminace (2 hodiny) lepší standardizace metody a menší biologická variabilita.
Hlavní indikace : diagnostika akutního a chronického srdečního selhání, diferenciální diagnostika dušnosti, monitorování terapie srdečního selhávání, prognostický marker srdečních onemocnění. Zvýšené koncentrace podporují diagnózu srdečního selhání a jsou užitečné i prognosticky. Zvýšená koncentrace NT-pro BNP je spojena s řadou dalších kardiálních i nekardiálních příčin, proto nelze používat jednotné referenční meze. Kromě onemocnění má vliv věk (s věkem stoupá), pohlaví (ženy mají vyšší hodnoty) a BMI (obézní mají nižší hodnoty). NT-pro BNP se vylučuje ledvinami, proto je jeho hladina u pacientů se sníženou glomerulární filtrací vyšší.

Interpretace

V interpretaci se pracuje s cut-off hodnotami, pod kterými je diagnóza srdečního selhání nepravděpodobná a které mají vysokou negativní prediktivní hodnotu (0,94-0,98). Cut-off pro vyloučení srdečního selhání v neakutních případech je 125 ng/l. Cut-off hodnota při akutním rozvoji obtíží je 300 ng/l

Zdroj: A.Jabor et.al, Natriuretické peptidy, Roche, 2010 , Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 3 dny

Stabilita při 4-8°C

sérum - 6 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 2 roky

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81731 Rutina 869 1.373,02Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 Cut-off pro vyloučení srdečního selhání v neakutních případech <125 pg/ml
0-150 Cut-off hodnota při akutním rozvoji obtíží <300 pg/ml

zdroj: Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání