Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava Zkumavka

zkumavka + bílá zátka

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod od přijetí vzorku

Princip stanovení

mikroskopická analýza

Klinické informace

Vyšetření se využívá k monitoraci léčby a dynamiky onemocnění močových cest a ledvin. Moč se sbírá po úplném vyprázdnění močového měchýře přesně po dobu 3 hodin (maximální povolená odchylka je 30 min). Po změření objemu se potom stanoví počet erytrocytů, leukocytů a válců. Přítomnost ostatních elementů není hodnocena, vyšetření proto nevypovídá o etiopatogenezi onemocnění.

Interpretace

erytrocyty <35 elementů/s
leukocyty <75 elementů/s
válce 0-1 hyalinní válce, ostatní válce nepřítomny
Vlivem nesprávného uvedení objemu moče či času sběru může dojít k falešnému zvýšení či snížení. Při pozdním dodání do laboratoře, či nenodání veškeré moče může dojít k falešnému snížení.

Preanalytické podmínky

Pokyny na stránkách laboratoře: Morfologické vyšetření moče dle Hamburgera

Do laboratoře je nutné dodat vzorek moči spolu s přesným údajem o diuréze a době sběru v minutách.

Při udané diuréze menší než 100 ml nebo větší než 700 ml nelze vyšetření vyhodnotit.

Vzorek doručte bez odkladu do laboratoře (hrozí rozpad elementů).

Uchování v laboratoři 8 hodin

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81325 Rutina 34 53,72Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Leukocyty odpad fULEU OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 <75 elem/s
R: 34b (53,72Kč*) Přidat k tisku
Erytrocyty odpad fUERY OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 <35 elem/s
Přidat k tisku
Odpad Válce fUVAL OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 0
Přidat k tisku