Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_Cu..
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Moč sběr (vzorek ze sběru moče po promíchání 10 ml)

Odběrová souprava

Zkumavka + bílá zátka

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Provádí se při dostatečném počtu vzorků, info na 485 312 109, 485 312 162

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

moč - 2 týdny

Stabilita při -20°C

moč - 1 rok

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
92169 Rutina 1006 1.589,48Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Měď-odpad fU_Cu OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 1 µmol
Přidat k tisku