Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_Cu..
Materiál

Moč sběr (vzorek ze sběru moče po promíchání 10 ml)

Odběrová souprava

Zkumavka + bílá zátka

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Provádí se při dostatečném počtu vzorků, info na 485 312 109, 485 312 162

Uchování v laboratoři 3 dny
Stabilita při 4-8°C

moč - 2 týdny

Stabilita při -20°C

moč - 1 rok

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
92169 Rutina 920 1.223,60Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Měd-odpad fU_Cu.. OKB fU Přidat k tisku