Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_LpPLA
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Spektrofotometrie

Klinické informace

Fosfolipáza A2 je enzym, řazený mezi fosfolipázy, schopný katalyzovat hydrolýzu molekuly glycerofosfolipidu mezi acylovou skupinou a druhým uhlíkem (C2) glycerolu. Ke své funkci fosfolipázy A2 vyžadují vápníkové ionty.

Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny (Lp-PLA2) je vaskulárně specifický zánětlivý enzym, který hraje roli v tvorbě vulnerabilních, k ruptuře náchylných aterosklerotických plátů. Předpokládá se, že tvoří pojítko mezi oxidativní modifikací LDL a zánětlivou odpovědí arteriální intimy. Na rozdíl od hsCRP a dalších zánětlivých ukazatelů produkovaných játry není asociována s BMI, vykazuje podstatně menší intraindividuální variabilitu a má vyšší vaskulární specificitu.

Indikace k vyšetření: posouzení a monitorace kardiovaskulárního rizika.

Interpretace

Lp-PLA2 a její aktivita zavísí více na kvalitativním složení plátu než jeho velikosti. Je markerem nestability ateromatózního plátu a jeho náchylnosti k ruptuře.
LpPLA2 je nezávislým prediktorem kardiovaskulárních příhod u pacientů s onemocněním koronárních arterií. Je pomocným markerem pro stratifikaci kardiovaskulárního rizika především u středně a vysoce rizikových pacientů. Aktivita LpPLA2 je ovlivněna hypolipidemickou farmakoterapií (statiny a inhibitory LpPLA2).

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 7 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 1 rok

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81771 Rutina 754 1.191,32Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 560 IU/l

Příbalový leták LpPLA, Techno-path Manufacturing Ltd