Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_Li..
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Potenciometrie - ISE (iontově selektivní elektroda)

Klinické informace

Lithium se používá pro léčbu maniodepresivní psychózy (manické fáze), uplatňuje se zejména v terapii a profylaxi bipolární poruchy. Dobře se vstřebává z trávicí soustavy, vylučuje se většinou ledvinami (95 %), prochází placentární bariérou a do mateřského mléka.
Příznaky toxicity se liší podle toho, zda se jedná o otravy akutní nebo chronické. Projevují se zvracením, průjmem, zmateností, třesem, rozostřeným viděním, nefrogenním diabetem insipidus, křečemi, arytmií, kómatem aj. U akutních otrav často hladina v séru nekoreluje s klinickými příznaky, lithium se v organismu ukládá do kostí a mozku, ze kterých je uvolňován postupně.

(zdroj: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004)

Interpretace

Soli lithia mají značné riziko lékových interakcí, je tedy zapotřebí léčbu pečlivě monitorovat (při zahájení i v jejím průběhu). Vedle hladin lithia je třeba sledovat minerály (Na, K, Ca, Mg), funkci ledvin, štítné žlázy, krevní obraz a EKG.

(zdroj: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 7 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 6 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Odběr 30 minut před podáním další dávky.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
99149 Rutina 32 50,56Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r minimum - 30 min před podáním 0,6 - 1,2 mmol/l
0r - 150r terapeutické meze 0,6 - 1,2 mmol/l
0r - 150r profylaktické meze 0,4 - 0,8 mmol/l

Konsenzus Oddělení klinické farmacie KNL