Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_Lpa
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Imunoturbidimetrie

Klinické informace

Lipoprotein (a) se podobá LDL. Liší se tím, že na apoproteinu B-100 je navázána další bílkovina, podobná plasminogenu – apoprotein (a). Slouží k transportu lipidů do endotelu. Hyperlipoproteinémie Lp(a) je samostatným rizikovým faktorem aterosklerózy. Plazmatická koncentrace Lp(a) je dána geneticky, není ovlivněna dietou, věkem nebo farmakologicky.
Indikace vyšetření: hodnocení kardiovaskulárního rizika.

Interpretace

Rizikový faktor koronárního onemocnění nezávislý na ostatních plazmatických lipoproteinech – za rizikovou je považována koncentrace nad 75 nmol/l. Zvýšené koncentrace Lp(a) se též vyskytují u dialyzovaných pacientů, u pacientů s cévními mozkovými příhodami, akutní fází infarktu myokardu, hypotyreózou či dekompenzovaným diabetem mellitem.
Vysoké koncentrace Lp(a) jsou velmi špatně ovlivnitelné léčebně a dostupná hypolipidemika s výjimkou kyseliny nikotinové a snad i fenofibrátu jeho hladiny významně neovlivňují.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 8 hodin

Stabilita při 4-8°C

sérum - 2 dny
Nebudou-li vzorky zpracovány do 48 hodin, měly by být uskladněny a zmrazeny při teplotě -70 °C a nižší.

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Odběr ráno na lačno, po 14.hod lačnění

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81541 Rutina 67 105,86Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 75 nmol/l

Příbalový leták LPA2, Roche