Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_LPS
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Enzymatické fotometrické stanovení s 6‑metylresorufin esterem kyseliny 1,2‑Odilauryl-rac-glycero-3-glutarové jako substrátem.

Klinické informace

Lipáza je hydroláza, která katalyzuje štěpení triglyceridů na diglyceridy s následným vznikem monoglyceridů a mastných kyselin. Existuje několik izoenzymů lipázy, z nichž klinicky nejvýznamnější je lipáza pankreatická.
Spolu s α‑amylázou je pankreatická lipáza již po mnoho let nejdůležitějším biochemickým parametrem v diferenciální diagnostice onemocnění pankreatu, především akutní pankreatitidy. Diagnostický přínos stanovení pankreatické lipázy je však podstatně vyšší než stanovení celkové AMS, jeho specifita je srovnatelná se stanovením pankreatického izoenzymu alfa-amyláza, ale výhodou je, že pankreatická lipáza není vylučována močí a její zvýšení tedy přetrvává déle.

Zvýšení lipázy dále doprovází primární biliární cirhózu, renální selhání, poškození pankreatu atp.

Interpretace

Při akutní pankreatitidě se aktivita lipázy zvyšuje do 4‑8 hodin a vrcholu dosahuje po 24 hodinách, načež klesá v průběhu 8 až 14 dní. Míra vzestupu aktivity lipázy neumožňuje hodnocení etiologie a závažnosti akutní pankreatitidy.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; Příbalový leták LIPC, Roche; Přehled lab. vyšetření Medila)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 1 týden

Stabilita při 4-8°C

sérum - 1 týden

Stabilita při -20°C

sérum - 1 rok

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81289 Rutina 205 323,90Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.22 - 1 µkat/l

Příbalový leták LIPC, Roche