Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_LEVE
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Fotometrické stanovení

Klinické informace

Levetiracetam je antiepileptikum třetí generace. Chemickou strukturou a mechanismem účinku se liší od ostatních běžně užívaných antiepileptik. Po perorálním podání se dobře absorbuje a vykazuje prakticky 100% biologickou dostupnost. Většina léčiva (66%) není významně metabolizována a v nezměněné formě se vylučuje cestou ledvin. Eliminační poločas je 6-8 hodin. U starších lidí a obecně při poklesu renálních funkcí dochází k prodloužení eliminačního poločasu na 10-11 hodin. Mírná až středně těžká hepatopatie vylučování levetiracetamu neovlivňuje.

Interpretace

Maximální plazmatické koncentrace je dosaženo za 1 hodinu po podání. Rovnovážného stavu je dosaženo za 2 dny.
Levetiracetam nevykazuje interference s ostatními antiepileptiky. Koncentrace současně podávaného metotrexátu může být zvýšena a vyžaduje pečlivou monitoraci.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 7 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim

Výkony

Výkon Typ Body Cena
99115 Statim 697 1.101,26Kč*
99139 Rutina 468 739,44Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 150 odběr 30 minut před podáním 6 - 46 mg/l

Konsenzus Oddělení klinické farmacie KNL