Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_LAMB
Materiál Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + žlutá zátka (moč aktuální), + bílá zátka (moč sběr)

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

24 hod., při imunofixaci do 7 dní

Princip stanovení

Imunonefelometrie

Klinické informace

Lehké řetězce imunoglobulinů jsou komponentou protilátek. Imunoglobulinová molekula je složena ze dvou identických těžkých polypeptidických řetězců o mol. hm. kolem 50 kDa a ze dvou identických lehkých polypeptidických řetězců o mol. hm. asi 22 kDa. Lehké řetězce jsou dvojího typu – kappa a lambda – a v molekule imunoglobulinu jsou vždy dva lehké řetězce stejného typu: buď kappa, nebo lambda.
Koncentrace volných lehkých řetězců je v normálním lidském séru a v moči velmi nízká. Volné lehké řetězce snadno přecházejí přes glomerulární membránu a jsou metabolizovány v proximálních tubulech nefronů. V případě monoklonální gamapatie, kdy je produkováno větší množství monoklonálních lehkých řetězců, může docházet k poškození funkce proximálních tubulů v různém rozsahu.

Interpretace

U nemocných s renálními onemocněními nebo zánětlivými procesy apod. může být produkce nebo exkrece volných lehkých řetězců významně zvýšená. Poměr kappa/lambda však zůstává nezměněn. Volné lehké řetězce mohou být polyklonální, oligoklonální a monoklonální, ale Bence-Jonesova bílkovina je tvořena jen monoklonálními volnými lehkými řetězci.
Hlavními metodami k detekci paraproteinů v séru a v moči zůstávají elektroforéza bílkovin a imunofixační elektroforéza. Stanovení VLŘ je užitečné především u těch nemocných, kteří nemají klasickými metodami měřitelný paraprotein v séru a/nebo v moči.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní

Stabilita při -20°C

moč - 3 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 500 laboratoř elektroforézy

Poznámka

Imunofixace je provedena při požadavku Lehké řetězce nebo Paraprotein, je-li stanovená koncentrace U_KAPP nebo U_LAMB zvýšená, je provedena pouze u neregistrovaných pacientů, u registrovaných 1 x ročně.
U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Vzorek ze sběru (nejlépe 24h) po promíchání – 5 ml.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91169 Rutina 430 679,40Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 7 mg/l

Mayo Clinic Laboratories; Korpysz M. et al., Curr. Issues Pharm. Med. Sci., 2014 Vol. 27, No. 3

Vyšetření je součástí skupiny

Paraprotein v moči