Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_LAMB
Materiál Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + žlutá zátka (moč aktuální), + bílá zátka (moč sběr)

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

24 hod., při imunofixaci do 7 dní

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní

Stabilita při -20°C

moč - 3 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 500 laboratoř elektroforézy

Poznámka

Imunofixace je provedena při požadavku Lehké řetězce nebo Paraprotein, je-li stanovená koncentrace U_KAPP nebo U_LAMB zvýšená, je provedena pouze u neregistrovaných pacientů, u registrovaných 1 x ročně.
U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Vzorek ze sběru (nejlépe 24h) po promíchání – 5 ml.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91169 Rutina 430 679,40Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 7 mg/l

Mayo Clinic Laboratories; Korpysz M. et al., Curr. Issues Pharm. Med. Sci., 2014 Vol. 27, No. 3

Vyšetření je součástí skupiny

Paraprotein v moči