Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBH Turnov
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S/P_LDL-C
Materiál Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Preanalytické podmínky

Ikterus: Bez interference do 684 μmol/l bilirubinu.
Hemolýza: Bez interference do 5 g/l hemoglobinu.
Triglyceridy: Bez interference do 11,3 mmol/l triglyceridu.

Biologický poločas: 3 dny

Stabilita v plné krvi: neuvedeno

Uchování v laboratoři 7 dní
Stabilita při 20°C

sérum, plazma - 1 den

Stabilita při 4-8°C

sérum, plazma - 7 dní

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81471 Rutina 25 39,50Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 15 obě 1,20 - 2,60 mmol/l
dospělí obě 1,20 - 3,00 mmol/l

Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti
pro aterosklerózu.
Nejedná se o referenční rozmezí, ale o cílové hodnoty, kterých má být dosaženo.