Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka S_LD
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Fotometrické stanovení (měření nárůstu NADH při enzymatické přeměně L-laktátu na pyruvát pomocí LD)

Klinické informace

Laktátdehydrogenáza (LD, LDH) je enzym oxidoreduktáza. Vyskytuje se v mnoha tkáních, především v srdci, játrech, svalovině a ledvinách, dále i v cytoplazmě všech buněk a tělesných tekutinách. V séru je přítomná v 5 izoformách, které lze rozdělit elektroforeticky (každý izoenzym je tetramerem složeným z 2 různých podjednotek - srdeční a svalové; homotetramer LDH-1 je srdeční, homotetramer LDH-5 je svalový).
Koncentrace LD v tkáních je 500x vyšší oproti plazmě, proto i malé poškození tkání působí výrazný vzestup hodnot.

Stanovení je indikováno k diferenciaci žloutenek (LD/AST > 5 u hemolytické, nižší u hepatální), dále u suspekce hemolytické anémie, k diagnostice orgánových postižení, non-hodgkinsého lymfomu a suspektní plicní embolie.

Interpretace

Zvýšené hodnoty se vyskytují u pacientů s hepatobiliárním postižením (hepatitida, hypoxické stavy, infekční mononukleóza, cirhóza), postižením kosterních svalů, anémií (megaloblastickou, hemolytickou), po infarktu ledvin, srdce či plic, v šokovém stavu, postoperačně a s makro-LD.

Variabilita: sezónní (zvýšení v létě, snížení v zimě), intraindividuální.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; Příbalový leták LDHI2, Roche)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 7 dnů

Stabilita při 4-8°C

sérum - 4 dny

Stabilita při -20°C

sérum - 6 týdnů

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Vadí hemolýza (zvyšuje), skladováním se zvyšuje hodnota.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81143 Statim 37 58,46Kč*
81383 Rutina 25 39,50Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 20d Obě 3.75 - 10 µkat/l
20d - 15r Obě 2 - 5 µkat/l
15r - 150r Žena 2.25 - 3.55 µkat/l
15r - 150r Muž 2.25 - 3.75 µkat/l

Příbalový leták LDHI2, Roche