Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_Lamo
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod., rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Fotometrické stanovení

Klinické informace

Lamotrigin je antikonvulzivní antiepileptikum třetí generace. Jeho spektrum účinnosti je podobné spektru karbamazepinu a fenytoinu. Další terapeutickou indikací je prevence depresivních epizod bipolární poruchy a léčba neuropatické bolesti. Po perorálním podání se rychle vstřebává, biologická dostupnost je vysoká (98%). Ustáleného stavu je dosaženo za 4-6 dní. Lamotrigin je po biotransformaci v játrech vyloučen močí. Biologický poločas (pokud pacient neužívá jiná antiepileptika) je 25-30 hodin. Farmakokinetika u pacientů starších 65 let se neliší od farmakokinetiky mladších dospělých.

Interpretace

Hormonální antikoncepce, antivirotika a některá antibiotika (např. rifampicin) snižují plazmatickou koncentraci lamotriginu zvýšením jeho clearance. Fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, primidon a další induktory hepatálních enzymů urychlují biotransformaci lamotriginu. Valproát dvojnásobně prodlužuje jeho biologický poločas.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 7 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Výkony

Výkon Typ Body Cena
99115 Statim 697 1.101,26Kč*
99139 Rutina 468 739,44Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 150 odběr 30 minut před podáním 3 - 15 mg/l

Konsenzus Oddělení klinické farmacie KNL