Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_LACO
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod., rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Fotometrické stanovení

Klinické informace

Lacosamid je antiepileptikum podáváné jak v dlouhodobé léčbě (v monoterapii nebo jako přídavná léčba u fokálních záchvatů), tak u status epilepticus. Farmakokinetika je lineární, prediktabilní.

Interpretace

Systémovou expozici snižují enzymové induktory (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital), zvyšuje selhání jater a ledvin. Monitorování se dále doporučuje na počátku léčby k nastavení individuálního referenčního rozmezí, u dětí či k ověření kompliance pacientů.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Stabilita při 4-8°C

sérum - 1 týden

Stabilita při -20°C

sérum - 4 týdny

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Současné podávání karbamazepinu a fenytoinu může podstatně snížit sérovou ​​koncentraci lakosamidu.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
99115 Statim 697 1.101,26Kč*
99139 Rutina 468 739,44Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 150 odběr v minimu: 30 minut před podáním 5 - 10 mg/l

Konsenzus Oddělení klinické farmacie KNL