Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka U_KMOC
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + bílá zátka

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Fotometrické stanovení

Klinické informace

Kyselina močová a její soli (uráty, močany) jsou konečným produktem odbourávání purinových nukleotidů u většiny primátů včetně člověka. Vzniká působením enzymu xantinoxidázy na deriváty jak endogenních, tak exogenních purinových bází (adeninu a guaninu). Člověk nedovede kyselinu močovou dále oxidovat na alantoin díky zmutovanému genu pro enzym urikázu. Většina syntetizované kyseliny močové (90 %) se v ledvinách zpětně vstřebává do krve a podílí se na antioxidační ochraně organismu. Je málo rozpustná ve vodě, v přesycených roztocích tvoří bílé jehlicovité krystaly. Kromě krve a moče se vyskytuje také v synoviální tekutině, sekretu dýchacích cest a kolostru.

Koncentrace kys. močové v moči slouží k výpočtům (odpad KM, FE KM, C KM, U KM/U kreat.), vyšetřuje se u pacientů s hyperurikémií a/nebo urolitiázou, slouží k hodnocení rizika urátové urolitiázy, určení příčiny hyperurikémie, akutního renálního selhání nebo k monitorování compliance ze strany pacienta (dieta, léčba).

Kyselina močová je velice špatně rozpustná v kyselé moči, nález konkrementů z kyseliny močové (urát, močan, mineralogicky uricit) je tedy charakteristický pro kyselé a koncentrovanější moče. Při pH 7 je rozpustnost v moči více než 10x větší než při pH 5. Drobné krystalky kyseliny močové se mohou stát jádrem kalciumoxalátových konkrementů.

Interpretace

Ke zvýšení kyseliny močové v moči dochází při hyperurikémii nebo při užívání urikosurik (probenecid, benzbromaron, sulfinpyrazon).

Ke snížení kyseliny močové v moči dochází při hypourikémii nebo při sníženém vylučování.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

moč - 4 dny (po přidání NaOH)

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81523 Rutina 24 37,92Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Kys.močová-odpad (fU_KM) fU_KMOC OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 1.2 - 5.9 mmol

Příbalový leták UA2, Roche

Přidat k tisku