Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_KRYO
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Vzhledem k náročnosti prenalytických podmínek DOPORUČUJEME odběr PACIENTA telefonicky OBJEDNAT na Centrálních odběrech v 1.patře pavilonu B (pavilon interních oborů) Krajské nemocnice Liberec, a.s. na č. 485 312 189.
Zde bude proveden odběr, transport i zpracování v souladu s přísnými požadavky na preanalytické podmínky.

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

7 dní od přijetí vzorků

Princip stanovení

Kryoglobuliny jsou proteiny, které precipitují při teplotách nižších než 37 °C, a při zahřátí se opětovně rozpustí. Kryoglobuliny mohou být tvořeny monoklonálním imunoglobulinem (většinou typu IgM) i polyklonálními imunoglobuliny.

U tohoto vyšetření je proto doplněna i elektroforéza a imunofixace séra pro průkaz monoklonální komponenty. Dále se během 48 hodin v chladu sleduje vznik precipitátu.

Klinické informace

Kryoglobulinémie může způsobit poruchy periferního prokrvení a záněty cév. Proto je toto vyšetření indikováno při podezření na Raynaudův syndrom, u vaskulitid a purpur.
Dále může doprovázet hematologické malignity, např. Waldenströmovu makroglobulinémii, mnohočetný myelom, ale i systémová onemocnění a hepatitidu typu C.

Interpretace

Pro interpretaci výsledků je zásadní dodržení preanalytických podmínek (viz dále).
Pokud se během 48 hodin vytvoří v chladu precipitát, je výsledek testu pozitivní a zároveň je určeno, zda je kryoglobulin tvořen monoklonálním imunoglubulinem.
Pokud během 48 hodin nevznikne v chladu precipitát, je výsledek testu negativní.

Preanalytické podmínky

Při požadavku na vyšetření kryoglobulinů si připravte termosku na vzorky, vložte do ní 1 až 2 gelové polštářky a vše předehřejte na 37°C v termostatu.  Pak odeberte: 1 zkumavku 5 ml Vacutainer s gelem (žlutá zátka). Zkumavku lehce promíchejte, vložte do předehřáté termosky s gelovými polštářky  a termosku těsně uzavřete. Na žádanku vyznačte čas odběru.

Termosku se vzorkem a žádanku doručte nejdéle do 30 min na příjem materiálu na Oddělení klinické biochemie (OKB) s upozorněním, že odebraný materiál je na stanovení kryoglobulinů a že nesmí přijít do chladu – zejména ne do chlazené centrifugy nebo do chladničky.

Přesné pokyny pro vyšetření kryoglobulinů v séru a pokyny k transportu vzorků naleznete ke stažení ZDE.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 7 dní

Stabilita při 4-8°C

nelze

Stabilita při -20°C

nelze

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 500 laboratoř elektroforézy

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81375 Rutina 34 53,72Kč*
* Cena je pouze orientační