Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka F_OKic (FOB)
Materiál Stolice

vzorek stolice v příslušné odběrové zkumavce

Odběrová souprava

Spec.odběrovou zkumavku s víčkem s kartáčkem vyzvedněte na OKB

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

následující pracovní den

Preanalytické podmínky

Nádobku před odběrem i po odběru uchovávejte při 2 – 8 °C, doručte do laboratoře co nejdříve.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

7 dní

Stabilita při 4-8°C

28 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Stručný návod pro pacienta je přiložen k nádobce

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81733 Rutina 105 139,65Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 obě 0 - 75 ug/l

Kocna P., Zima T: Stanovisko ke stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativní analýzou, Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 78–81.