Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka F_OKic (FOB)
Materiál Stolice

vzorek stolice v příslušné odběrové zkumavce

Odběrová souprava

Spec.odběrovou zkumavku s víčkem s kartáčkem vyzvedněte na OKB

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Imunoturbidimetrie

Klinické informace

Imunochemické stanovení lidského hemoglobinu slouží k detekci krvácení do distálních partií GIT. Test na okultní krvácení do stolice je prvním stupněm screeningu kolorektálního karcinomu. Toto kvantitativní, vysoce citlivé vyšetření není zatíženo interferencemi s potravou a léky a nahrazuje chemický guajakový test.

Interpretace

Cut-off pro českou populaci je 75 µg/l .

Kvantitativní povaha vyšetření umožňuje posouzení intenzity krvácení a rizikovou stratifikaci vyšetřovaných osob; zvolená cut-off hodnota odliší „maligní“ krvácení u karcinomů a histologicky pokročilých adenomů od krvácení benigního původu (hemoroidy, divertikly, malé a histologicky příznivé adenomy).

Preanalytické podmínky

Nádobku před odběrem i po odběru uchovávejte při 2 – 8 °C, doručte do laboratoře co nejdříve.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

7 dní

Stabilita při 4-8°C

28 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Korelace koncentrace hemoglobinu s kolonoskopickým nálezem:

Levi Z, Rozen P, Hazazi R, Vilkin A, Waked A, Maoz E, Birkenfeld S, Leshno M, Niv Y. A quantitative immunochemical fecal occult blood test for colorectal neoplasia. Ann Intern Med. 2007 Feb 20;146(4):244-55. doi: 10.7326/0003-4819-146-4-200702200-00003. PMID: 17310048.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81733 Rutina 111 175,38Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0-150 obě 0 - 75 ug/l

Kocna P., Zima T: Stanovisko ke stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativní analýzou, Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 78–81.