Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_KREA
Materiál Moč aktuální

Vzorek moče bezprostředně po vymočení.

Odběrová souprava

Zkumavka + žlutá zátka (moč aktuální).

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod.

Uchování v laboratoři 3 dny
Stabilita při 20°C

moč - 2 dny

Stabilita při 4-8°C

moč - 6 dní

Kontakt

485 312 154 laboratoř likvory

Poznámka

Pacienta objednejte: tel. 485 312 154, v určenou dobu se dostaví na OKB (pavilon interních oborů B, 1.patro).
V odůvodněných případech doplněno kvantitativním stanovením celkové bílkoviny a indikátorových bílkovin (albumin, alfa-1-mikroglobulin, alfa-2-makroglobulin, IgG). Hodnocení popisem doplněno snímkem z mikroskopu.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81169 Statim 27 35,91Kč*
81499 Rutina 17 22,61Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Kreatinin-odpad fU_KREA OKB fU Přidat k tisku