Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka K_Konk
Materiál

konkrement

Odběrová souprava

Zkumavka bez aditiv, příp. větší nádobka bez aditiv

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

3 dny

Princip stanovení

Infračervená spektroskopie
Polarizační mikroskopie

Klinické informace

Analýza konkrementů se věnuje především charakterizaci urolitiázy, čili patologické mineralizace v oblasti močového traktu. Věnujeme se však rovněž rozboru tzn. sialolitů - konkrementů vzniklých ve slinných žlázách.
Urolitiáza je typické multifaktoriální onemocnění postihující v ČR zhruba 1% obyvatel. První ataka se objevuje obvykle ve druhé dekádě života a onemocnění postihuje častěji muže.
Faktory ovlivňující tvorbu konkrementů lze rozdělit na vnitřní a vnější. Mezi vnitřní faktory patří dědičnost, rasové, etnické, rodinné a vrozené fyziologické či anatomické předpoklady. Vnějšími faktory jsou např. vliv klimatu, příjem tekutin, stravovací návyky v rodině a v rámci populace, dále obsah stopových prvků ve vodách a ve stravě či druh zaměstnání.
Nejčastějšími minerály nacházenými v konkrementech jsou : whewellit a weddellit (oxaláty), apatit (dahlit), struvit (triplfosfát, spojený s infekcí), kyselina močová a další.
K analýze se používá infračervená spektroskopie a polarizační mikroskopie. Infračervená spektroskopie zkoumá absorpci infračerveného záření molekulami vzorku. Poskytuje informace o přítomných funkčních skupinách a o molekulové struktuře látky a slouží i k jejímu kvantitativnímu stanovení. Polarizační mikroskopie využívá optických vlastností minerálů v procházejícím světle.
(zdroj: česká urologická společnost)

Interpretace

Pomocí charakteristických absorbčních spekter a polarizační mikroskopie se určuje procentuální zastoupení jednotlivých minerálů ve vzorku.
Součástí výstupu je rovněž detailní popis analyzovaného konkrementu (tvar, struktura, povrch, tvrdost, velikost..).

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Kontakt

485 312 162 dokumentace
485 312 157 kancelář biochemika

Poznámka

Identifikace konkrementů pomocí FT-IR spektrometrie a polarizační mikroskopie.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81483 Rutina 94 148,52Kč*
81485 Rutina 493 778,94Kč*
* Cena je pouze orientační