Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_CAR1
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod., rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

chemilumuniscenční imunoanalýza

Klinické informace

Karbamazepin (Tegretol) je známý především pro svoje antiepileptické účinky, kde se používá hlavně jeho vlastnosti zabránit tonicko-klonickým záchvatům. V poslední době ale nachází využití také v psychiatrii pro terapii bipolární poruchy, hyperaktivity nebo hraniční poruchy osobnosti. Dalším možným použitím je léčba neuropatické bolesti.

Chemicky patří molekula karbamazepinu mezi iminostilbeny, které strukturně připomínají tzv. tricyklická antidepresiva. V těle působí na sodíkové kanály a modifikuje tak přenos nervového vzruchu. Karbamazepin je špatně rozpustný ve vodě, takže v krvi se vyskytuje ze 75 % vázaný na proteiny. Je metabolitován v játrech enzymem CYP3A4 na aktivní epoxidický metabolit, jehož koncentrace dosahují až 50% koncentrace nezměněného léčiva. V souvislosti s jeho užíváním může dojít k celé řadě lékových interakcí. To se děje v souvislosti s CYP3A4, jehož aktivitu léčiva ovlivňují. Koncentrace karbamazepinu nemusí výt ovlivněna pouze léčivy. Jeho hladiny v krvi zvyšuje třeba také grepfruitový džus, který je známým inhibitorem CYP3A4.

Při vysokých plazmatických hladinách může způsobovat např. parestézii, nystagmus nebo leukocytopenii. Vzhledem k jeho toxicitě a závisti jeho metabolismu na CYP3A4, jehož aktivita je velice odlišná mezi jedinci, je doporučováno TDM (terapeutic drug monitoring).

Interpretace

Terapeutické rozmezí v séru se pohybuje mezi 4 až 12 mg/l. Hladina 15 mg/l se považuje za práh rozvoje toxických účinků.

Zdroje:
ALRASHOOD, S. T. Carbamazepine. Profiles of drug substances, excipients and related methodology, 2016, 41: 133-321.
CONNELL, Emma. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics (5th edn). 2012.
Příbalový leták Carbamazepine (Abbott)

Preanalytické podmínky

Odběr v minimu tj. 30 min. před další dávkou.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 7 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Uvádějte na žádanku údaje o medikaci

Terapeutické rozmezí: 4,0 – 12,0 mg/l (sérum)

Dosažení peaku: za 4-8 hodin (při jednorázovém předávkování za více než 24 hodin)

Ustálený stav: za 2 – 6 dní

Poločas eliminace: 10 – 20 hodin (po jednorázovém předávkování 15 – 50 hodin)

 

Výkony

Výkon Typ Body Cena
99115 Statim 697 1.101,26Kč*
99139 Rutina 468 739,44Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 4 - 12 mg/l

Příbalový leták iCarbamazepine, Abbott