Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OGMD
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka Calr
Materiál K-EDTA krev

Minimálně 6 ml K-EDTA krve.

Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)

6 ml

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

14 dní nebo dle dohody

Preanalytické podmínky

Nevystavujte horku ani mrazu, materiál transportujte neprodleně do laboratoře. Max. doba stability – 2 dny při teplotě 4 – 8 °C.
Při delším skladování dochází k degradaci granulocytů a tím zvýšené pravděpodobnosti falešně negativního výsledku.

Na žádance pro molekulárně genetická vyšetření je nutné vyplnit položku nakládání se vzorkem po vyšetření dle aktuálního informovaného souhlasu pacienta. POKUD PACIENT NESOUHLASÍ S UCHOVÁNÍM VZORKU, PŘÍPADNĚ JEHO DALŠÍM VYUŽITÍM PRO VĚDECKÉ ÚČELY, JE TŘEBA NA ŽÁDANCE ZAŠKRTNOUT „NE“ V PŘÍSLUŠNÉM ŘÁDKU.

Uchování v laboratoři 1 rok
Stabilita při -20°C

DNA - minimálně 1 rok

Poznámka

Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
94239 Rutina 4021 6.353,18Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
CALR (Ins5) - kalretikulin CALR (Ins5) OGMD K-EDTA krev
Rutina Přidat k tisku
CALR (del52) - kalretikulin CALR (del52) OGMD K-EDTA krev
Rutina Přidat k tisku