Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_INS.
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

Inzulín je peptidický hormon vylučovaný β‑buňkami Langerhansových ostrůvků pankreatu. Nejprve vzniká preproinzulín, z něho se odštěpí 23 aminokyselin a vzniká proinsulín. Jeho molekula se skládá z peptidového řetězce A a B, řetězce jsou spolejny C-peptidem. Při sekreci inzulínu se proteolyticky odštěpuje C- peptid. Inzulín je metabolizován především v játrech, kosterním svalstvu a ledvinách. Jeho tvorba je regulována především hladinou glukózy.

Interpretace

Poruchy metabolismu inzulínu mohou silně ovlivňovat mnoho metabolických procesů. Nízká koncentrace volného, biologicky aktivního inzulínu, může vést k vzniku diabetes mellitus. Mezi možné příčiny patří destrukce β‑buněk (diabetes I. typu), snížení aktivity inzulínu nebo pokles jeho syntézy pankreatem (II. typ), cirkulující protilátky proti inzulínu, opožděné uvolňování inzulínu nebo absence (či nefunkčnost) inzulínových receptorů. Naopak autonomní, neregulovaná sekrece inzulínu je obvykle příčinou
hypoglykémie. Tento stav vzniká při inhibici glukoneogeneze, např. v důsledku těžkého hepatálního nebo renálního selhání, adenomu nebo karcinomu buněk ostrůvků pankreatu.

(zdroj: Lékařská laboratorní diagnostika, J. Kopáč, 2004, Příbalový leták Elecsys Insulin, Roche)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi

Uchování v laboratoři 3 dny, lze doobjednat do 24 hod.
Stabilita při 20°C

sérum - 4 h

Stabilita při 4-8°C

sérum - 2 dny

Stabilita při -20°C

sérum - 6 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Hemolýza interferuje.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93161 Rutina 174 274,92Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 2.6 - 24.9 mU/l

Příbalový leták Insulin, Roche