Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka Csf_IgA.
Materiál Mozkomíšní mok

Odběrová souprava Zkumavka sterilní
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod.

Princip stanovení

imunonefelometrické stanovení s latexovými partikulemi

Klinické informace

Imunoglobuliny jsou tvořeny plasmatickými buňkami, jako humorální odpověď na kontakt imunitního systému s antigenem. Při prvním kontaktu se, jako primární reakce, vytvářejí nejdříve protilátky třídy IgM, po nichž následuje vznik protilátek IgG a IgA.
Za různých patologických stavů koncentrace IgA v likvoru stoupá, což je, podobně jako např. u IgG, způsobeno buď přítomností bariérové poruchy, kdy IgA ve zvýšené míře přechází ze séra do likvoru; či jeho intratekální oligoklonální syntézou - autonomní produkcí v likvoru či CNS.

Interpretace

Přestup ze séra přes narušenou bariéru se uplatňuje např. v časných fázích některých neuroinfekcí, hnisavých i nehnisavých, a u kompresivních likvorových syndromů, rovněž obvykle u polyradikuloneuritidy Guillain-Barré. K intratekální syntéze IgA dochází u některých parazitárních a mykotických neuroinfekcí, při vývoji mozkového abscesu u hnisavých neuroinfekcí (u rozvinutého mozkového abscesu je však lumbální punkce kontraindikována) a, což je překvapivé, asi u 8 % pacientů s roztroušenou sklerózou; zde však je prakticky vždy přítomna i intratekální syntéza IgG.

Preanalytické podmínky

Dodejte ihned do laboratoře OKB.

Uchování v laboratoři 7 dnů
Stabilita při 4-8°C

likvor - 8 dní

Stabilita při -20°C

likvor - 6 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91173 Rutina 346 546,68Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 5 mg/l

příbalový leták

Vyšetření je součástí skupiny

Intrathekální syntéza imunoglobulinů (výpočet dle Reibera)