Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBH Turnov
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_Mg...
Materiál Sérum
Li-heparin plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Preanalytické podmínky

Ikterus: Interference do 10 % při 479 μmol/l bilirubinu.
Vápník: Interference do 3 % při  7,5 mmol/l vápníku
Hemolýza: Interference do 10 % při 1,5 g/l hemoglobinu
Lipémie: Interference do 10 % při 500 mg/dl Intralipidu

Biologický poločas: 4 hodiny

Stabilita v plné krvi: min. 1 den

Uchování v laboratoři 7 dní
Stabilita při 4-8°C

7 dní

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
do 6 týdnů obě 0,60 - 1,15 mmol/l
do 1 roku obě 0,70 - 1,05 mmol/l
do 15 let obě 0,80 - 1,05 mmol/l
dospělí obě 0,65 - 1,10 mmol/l

Jaroslav Masopust: Klinická biochemie