Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBH Turnov
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S/P_HIV 1,2
Materiál Sérum
Li-heparin plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod.

Preanalytické podmínky

Ikterita: bez interference do 680 µmol/l bilirubinu.
Hemolýza: bez interference do 2 g/l hemoglobinu.
Lipémie: bez interference do 33,7 mmol/l TAG.

Biologický poločas: neuvedeno

Stabilita v plné krvi: neuvedeno

Uchování v laboratoři 7 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 14 dní

Poznámka

Nutný informovaný souhlas pacienta s vyšetřením!

Výjimky: gravidita, porucha vědomí, fyzická osoba obviněná z trestného činu ohrožování pohlavní nemocí, fyzická osoba v nucené léčbě pro pohlavní nemoc (zákona 258/2000Sb.).

Výkony

Výkon Typ Body Cena
82117 Statim 529 835,82Kč*
82079 Statim 666 1.052,28Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě negativní

Příbalový leták výrobce.