Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKMI
Akreditovaná metoda Ano
Materiál

krev, dialyzát, jiná primárně sterilní tělní tekutina

Odběrová souprava

hemokultivační lahvičky BacT/Alert aerobic + anaerobic

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

6hod. až 8dní (telefonické hlášení pozitivity)

Preanalytické podmínky

maximální doba transportu 2hod. při pokojové teplotě
uchování 24hod. při pokojové teplotě

Uchování v laboratoři minimálně do uzavření výsledku, pozitivní hemokultury 1měsíc
Kontakt

485 313 020

Poznámka

Před odběrem hemokultury provést stěr kůže v místě odběru.
Množství vzorku dle instrukcí OKMI