Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_HP
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Imunoturbidimetrické stanovení

Klinické informace

Haptoglobin je glykoprotein syntetizovaný v játrech. Patří mezi reaktanty akutní fáze. Jeho hlavní funkcí je vazba volného hemoglobinu při hemolýze a jeho transport do jater tak, aby nedošlo ke ztrátám Fe. Po překročení vazebné kapacity haptoglobinu dochází k hemoglobinurii.

Stanovení je indikováno k diagnostice a monitorování hemolytických chorob, dále ke sledování akutních stavů a k diagnostice vrozené ahaptoglobinemie. Zkoumání genetických variant slouží k potvrzení či vyvrácení otcovství.

Interpretace

Snížené hodnoty pozorujeme u intravaskulární hemolýzy (až nulové hodnoty), po podání inkompatibilní transfúze, anémie, infekční mononukleózy, jaterní cyrhózy, hepatitidy aj.
Zvýšené hodnoty se vyskytují u reakcí akutní fáze (zánětlivé stavy, infarkt myokardu, operace, trauma), nádorových onemocnění, obstrukčního ikteru, Hodgkinovy choroby, nefrotického syndromu, revmatoidní arthritis a Fe-deficientní anémie.

Variabilita: intraindividuální, vysoká interindividuální.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; Příbalový leták HAPT2, Roche)

Preanalytické podmínky

Doručte ihned na OKB, nutno separovat od krvinek co nejdříve

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 3 měsíce

Stabilita při 4-8°C

sérum - 8 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91145 Rutina 175 276,50Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.3 - 2 g/l

Příbalový leták HAPT2, Roche