Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBH Turnov
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka S/P_GLU...
Materiál Sérum
Krev srážlivá
Li-heparin plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Preanalytické podmínky

Koncentrace glukózy v krvi bez inhibitoru glykolýzy klesá (průměrný pokles glukózy v séru ~7 % za hodinu; tj. 0,28-0,56 mmol/l za hodinu).

Zkumavky s gelem zcentrifugovat do 2 hodin.

Biologický poločas:  minuty

Uchování v laboratoři 7 dní
Stabilita při 4-8°C

(sérum/plazma) 7 dní

Poznámka

Ikterus: Interference do 10 % při  684 μmol/l bilirubinu.
Hemolýza: Interference do 3 % při 5 g/l hemoglobinu
Lipémie: Interference do 10 % při 700 mg/dl látky Intralipid.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81155 Statim 26 41,08Kč*
81439 Rutina 17 26,86Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 6t Obě 1.6 - 4.9 mmol/l
6t - 2r Obě 3.3 - 5.8 mmol/l
2r - 15r Obě 3.8 - 5.5 mmol/l
15r - 150r Žena 3.5 - 5.6 mmol/l
15r - 150r Muž 3.4 - 5.6 mmol/l

Doporučení ČSKB a ČDS Diabetes melitus -laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů z r.2016