Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka S_FPSA
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

PSA je serinová proteináza umožňující zkapalnění seminální tekutiny. V séru je PSA vázáno na proteiny (na α1-antichymotrypsin a α2-makroglobulin). Určitý podíl PSA v séru se vyskytuje ve volné formě = free PSA, volné PSA.

Interpretace

Diagnostika karcinomu prostaty. Vyšetření je indikováno spolu s celkovým PSA pro výpočet poměru fPSA/PSA.

Hodnocení poměru fPSA/PSA:
· Pod 15% - svědčí pro karcinom prostaty
· 15-20% šedá zóna,
· nad 20% - svědčí pro hyperplázii prostaty (nebo jinou benigní afekci).

Preanalytické podmínky
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 8 h

Stabilita při 4-8°C

sérum - 5 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 3 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Odběr nejdříve 48 hod po každém vyšetření per rectum, po masáži prostaty a nejdříve 6týdnů po biopsii prostaty.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81227 Rutina 399 630,42Kč*
* Cena je pouze orientační