Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka S_P…
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Reakce anorganických fosfátů s molybdenanem amonným v příromnosti kyseliny sírové za vzniku modrého komplexu. Hodnotí se fotometricky.

Klinické informace

Naprostá většina fosforu (udává se 80 – 88%) se nachází v kostní tkáni ve formě apatitu nebo hydroxyapatitu. Dále je fosfor součástí organických fosfátů (fosfolipidy buněčných membrán, ATP nebo nukleové kyseliny). V krvi se měří anorganický fosfor, který je přítomen ve formě hydrogenfosforečnanů a dihydrogenfosforečnanů (v poměru 4:1). Tyto látky přispívají k funkci pufračního systému krve. Anorganické fosforečnany jsou z 90 % volně rozpuštěné v krvi (neváží se na proteiny), proto jsou volně filtrovatelné v glomerulu ledviny.
Hladinu anorganického fosforu ovlivňuje zejména PTH (parathormon), který zabraňuje jeho zpětné resorpci v ledvině, kalcitriol, který zvyšuje střevní absorpci fosforu i vápníku a také vitamín D - zvyšuje, jak absorpci, tak zpětné vstřebávání.
Sérová hladina anorganického fosforu má silnou cirkadiánní závislost, kdy maximum nastává odpoledne až večer a může odpovídat až dvounásobku minimální hodnoty. Je pravděpodobné, že tyto změny souvisí s cirkadiánním kolísáním hladiny kortizolu.

Interpretace

Hypofosfatémie se objevuje při hyperparathyreóze, nedostatku vitaminu D nebo při poruše zpětné resorpce fosforu (vitamin D rezistentní rachitis)
Hyperfosfatémie je typická pro hypoparathyreozu, intoxikaci vitaminem D nebo při selhání ledvin.
Vyšší hladiny se objevují u dětí v souvislosti s růstem kostí.

Zdroje
RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. Galén, 2006.
ZIMA, Tomáš, et al. Laboratorní diagnostika. Galén, 2007.

Preanalytické podmínky
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 1 den

Stabilita při 4-8°C

sérum - 4 dny

Stabilita při -20°C

sérum - 1 rok

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81149 Statim 29 45,82Kč*
81427 Rutina 19 30,02Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 1r Obě 1.15 - 2.15 mmol/l
1r - 3r Obě 1 - 1.95 mmol/l
3r - 9r Obě 1 - 1.8 mmol/l
9r - 15r Obě 0.95 - 1.65 mmol/l
15r - 18r Obě 0.85 - 1.6 mmol/l
18r - 150r Obě 0.81 - 1.45 mmol/l

Příbalový leták PHOS2, Roche