Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka U_P_akt
Materiál Moč aktuální

Odběrová souprava Zkumavka sterilní
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

fotometrické stanovení

Klinické informace

Stanovení koncentrace fosfátů v moči slouží k posouzení jejich vylučování ledvinami. Vylučování fosfátů závisí na jejich příjmu potravou, na rovnováze mezi výstavbou tkání a jejich odbouráváním, na funkci ledvin a řadě regulačních mechanismů (např. působení vitaminu D, parathormonu, kalcitoninu, fibroblastového růstového faktoru (FGF) 23 aj.).

Interpretace

Zvýšení exkrece močí:
- nadměrný příjem P potravou;
- katabolismus;
- acidóza;
- podávání diuretik;
- hyperparatyreóza;
- poškození ledvinných tubulů;
- zvýšená produkce FGF 23 (sideropenická anémie, některé nádory produkující FGF 23, vzácné gen. podmíněné kostní choroby (hypofosfatemické rachitidy) aj.).

Snížení exkrece močí:
- deficit P;
- anabolismus;
- hypoparatyreóza, pseudohypoparatyreóza;
- snížená produkce FGF 23 (zhoubná kalcinóza).

Preanalytické podmínky
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita při 4-8°C

okyselená moč - 6 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81149 Statim 29 45,82Kč*
81427 Rutina 19 30,02Kč*
* Cena je pouze orientační