Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBH Turnov
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_P....
Materiál Sérum
Li-heparin plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Preanalytické podmínky

Ikterus: Interference do 3 % při 684 μmol/l bilirubinu.
Hemolýza: Interference do 10 % při  3,5 g/l hemoglobinu
Lipémie: Interference do 10 % při 800 mg/dl Intralipidu

Biologický poločas: minuty

Stabilita v plné krvi: 1 hodina ↑↑

Uchování v laboratoři 7 dní
Stabilita při 4-8°C

4 dny

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
do 6 týdnů obě 1,40 - 2,60 mmol/l
do 1 roku obě 1,20 - 2,16 mmol/l
do 15 let obě 0,80 - 1,90 mmol/l
dospělí obě 0,70 - 1,62 mmol/l

Jaroslav Masopust: Klinická biochemie
Encyklopedie laboratorní medicíny