Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka S_FIB4
Materiál Sérum
K-EDTA krev

Zkumavku se srážlivou krví s požadavkem na ALT a AST odeslat na biochemii a současně zkumavku s K-EDTA s požadavkem na krevní obraz odeslat na hematologii !

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Výpočet
Princip stanovení

Výpočet z věku, hodnot AST a ALT a počtu trombocytů.

Klinické informace

FiB-4 skóre je výpočet z věku, hodnot AST a ALT a počtu trombocytů. Každý pacient, který bude mít tyto parametry v laboratoři změřené, bude mít na výsledkovém listu automaticky uvedeno FIB-4 skóre. FIB-4 skóre odhaduje pravděpodobnost jaterní fibrózy, která se vyskytuje až u 20 % osob s jaterní steatózou a je třeba po ní aktivně pátrat.

FIB-4 skóre je vhodné počítat u ambulantních pacientů, kteří nemají žádné přidružené onemocnění, které by mohlo ovlivnit vstupní parametry, a nejsou po větší fyzické zátěži (alespoň 1 den před odběrem je nutný klidový režim).

Interpretace

Pokud je hodnota FIB4 < 1,3, je pravděpodobnost přítomnosti fibrózy nízká a je doporučeno pokračovat v dispenzarizaci pacienta. Test by měl být zopakován za 1-3 roky v závislosti na přítomnosti rizikových faktorů (diabetes mellitus, dyslipidémie, obezita apod.).
Pokud je hodnota FIB4 v rozmezí 1,3 – 2,6, riziko jaterní fibrózy je střední a je vhodné doplnit elastografii jater.
Pacienty s hodnotami FIB4 > 2,6 a/nebo s již elastograficky prokázanými pokročilejšími formami jaterní fibrózy je potřeba poslat vždy ke specialistovi, optimálně hepatologovi/gastroenterologovi.
Zvýšení AST z důvodu poškození svalů falešně zvýší také hodnotu FIB-4 skóre; před oběrem je nutný klidový režim alespoň 1 den.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Poznámka

Výpočtový vzorec:

AST a ALT se do vzorce dosazují v jednotkách U/l, počet trombocytů 109/l. Pokud jsou výsedky AST a ALT v jednotkách ukat/l, je nutné hodnoty násobit 60.

Výpočet provádíme pouze pro pacienty starší 20 let.

Algoritmus diagnostiky jaterních chorob v běžné praxi:

Zdroj: Doplnění doporučeného postupu České hepatologické společnosti pro diagnostiku a léčbu NAFLD

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 1.3 -