Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_ELFO
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava Zkumavka

Zkumavka na sbíranou moč - bílá zátka

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

7 dní

Princip stanovení

Elektroforéza na neutrálně pufrovaných SDS-agarózových gelech - rozdělení dle molekulové hmotnosti.

Klinické informace

Vyšetření se používá ke klasifikaci proteinurie.

Interpretace

Hodnocení probíhá popisem elektroforézy (viz obrázek níže):

Fyziologická proteinurie:
pouze stopová přítomnost albuminu

Prerenální proteinurie:
při vysokých plazmatických koncentracích nízkomolekulárních bílkovin (např. volných lehkých řetězců, myoglobinu), nález těchto bílkovin v moči

Glomerulární proteinurie:
přítomen albumin, transferin - vysoce selektivní proteinurie
přítomen albumin, transferin, IgG - částečně selektivní proteinurie
přítomen albumin, transferin, IgG + další bílkoviny s větší molekulovou hmotností než IgG - neselektivní proteinurie

Tubulární proteinurie
přítomno spektrum nízkomolekulárních bílkovin menších než albumin (idikátorová bílkovina: alfa-1-mikroglobulin)

Postrenální proteinurie
přítomen alfa-2-makroglobulin (většinou v kombinaci s dalšími bílkovinami v moči)

Smíšený typ
nález je kombinací předchozích typů proteinurií

Kvantitativní stanovení:
Při ELFO bílkovin sbírané moče je stanovena celková bílkovina a kreatinin v moči.

Dále je doplněno kvantitativní stanovení indikátorových bílkovin v moči (albumin, alfa-1-mikroglobulin, alfa-2-makroglobulin, IgG, příp. lehké řetězce kappa, lambda), a jejich poměr na kreatinin v moči, případně albumin v moči. Tyto výpočty jsou zahrnuty v závěrečném hodnocení typu proteinurie.

Preanalytické podmínky

U sběru moče udávejte množství moče v ml, dobu sběru v hod. Ze sběru moče odeberte po promíchání min. 5 ml vzorek.
V době sběru moče je doporučeno omezit příjem tekutin do 2000 ml za 24 hod. Při vysoké diuréze jsou stanovované bílkoviny v téměř neměřitelných koncentracích, výpočet jejich odpadu i odečet ELFOgramu moče je  tak zatížen značnou chybou.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

1 týden

Stabilita při -20°C

1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 500 laboratoř elektroforézy

Poznámka

Elektroforeogram:

(Zdroj: příbalový leták Sebia)

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81395 Rutina 360 568,80Kč*
* Cena je pouze orientační