Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_ELFO
Materiál Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + žlutá zátka (moč aktuální), + bílá zátka (moč sběr)

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

7 dní

Uchování v laboratoři 3 dny
Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 500 laboratoř elektroforézy

Poznámka

Při ELFO bílkovin moče jsou proteiny rozděleny dle molekulové hmotnosti. V odůvodněných případech doplněno kvantitativním stanovením kreatininu a indikátorových bílkovin (albumin, alfa-1-mikroglobulin, alfa-2-makroglobulin, IgG, lehké řetězce kappa, lambda). Hodnocení proteinurie popisem: glomerulární, tubulární, prerenální, postrenální, smíšená…
U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání min. 5 ml vzorek.
V době sběru moče je doporučeno omezit příjem tekutin do 2000 ml za 24 hod. Při vysoké diuréze jsou stanovované bílkoviny v téměř neměřitelných koncentracích, výpočet jejich odpadu i odečet ELFOgramu moče je  tak zatížen značnou chybou.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81395 Rutina 357 474,81Kč*
* Cena je pouze orientační