Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka ELFO lipo
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Nelze vyšetřit z nesrážlivé krve/plazmy.

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

1 týden

Princip stanovení

Elektroforéza

Analýza je provedena elektroforezou na agarózových gelech o pH 7.5. Separované lipoproteiny jsou obarveny roztokem Sudanové černi. Přebytek barvičky je odstraněn alkoholovým roztokem. Vyhodnocení je buď vizuální nebo denzitometrické (relativní kvantifikace jednotlivých zón).

Klinické informace

Lipoproteiny jsou cirkulující komplexy sestávající z lipidů a proteinů. Jejich klasifikace je založena na vlastnostech, jež umožňují stanovení
následujícími separačními technikami :
• utracentrifugace (využívá rozdílných hustot),
• zónová elektroforéza (el. náboj),
• molekulární filtrace polyakrylamidovou elektroforézou (velikost molekuly).

Klasifikace hyperlipemie založená na hodnocení zónové elektroforézy
Na agarózových gelech se lipoproteiny dělí na následující frakce :
Chylomikrony : velké molekuly s vysokým obsahem triglyceridů, přítomny v plazmě jako malé částice – způsobují opalescenci séra a zůstávají v místě aplikace.
Beta-lipoproteiny (LDL-Low Density Lipoproteins): migrují v pozici beta-2 globulinů.
Pre-beta lipoproteiny (VLDL-Very Low Density Lipoproteins) : mají vyšší mol. hmotnost, nižší denzitu a jsou rychlejší než LDL – migrují v pozici beta-1 globulinů.
Rychlé pre-beta lipoproteiny (pokud jsou přítomny) jsou tvořeny Lp(a), které jsou velikostí a složením podobné LDL. Pokud jsou přítomny v dostatečně vysoké koncentraci, migrují mezi VLDL a HDL.
Alfa lipoproteiny – HDL (High Density Lipoproteins) : nejrychlejší frakce. Migrují v pozici alfa-2 globulinů.

Interpretace

Elektroforéza lipoproteinů je běžnou technikou rutinně používanou klinickými laboratořemi ke stanovení abnormalit lipoproteinů a rizikových faktorů ICHS v séru.
Kvalitativní změny - přítomnost abnormálních frakcí nebo nepřítomnost normálních frakcí, detekce aterogenního lipoproteinu Lp (a)
Semikvantitatívní změny - relativní zvýšení či snížení frakcí.

Preanalytické podmínky

Odběr krve u pacienta po nejméně 10 hod. lačnění.
Odběr doporučujeme v pondělí nebo v úterý.

Nelze vyšetřit z nesrážlivé krve/plazmy.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - minimálně 3 dny, u déle skladovaných sér může splývat frakce pre-beta a beta-lipoproteinů

Poznámka

Elektroforeogram – pořadí migrace:

Nejrychleji v oblasti α se pohybují nejmenší částice s nejvyšším obsahem proteinů α-lipoproteiny (HDL). Na úrovni mezi α-2 a β jako pre-β-lipoproteiny migrují VLDL částice. LDL částice představují obvykle nejvýraznější frakci jako β-lipoproteiny v oblasti β-globulinů. Chylomikrony, pokud jsou přítomny v séru, zůstávají na startu, někdy mohou vytvářet pruh, který je viditelný od místa startu až k α oblasti. V poloze mezi α a β-lipoproteiny (HDL a LDL) se může objevit další frakce charakteristická pro lipoprotein (a) – Lp(a), který představuje rizikový faktor pro vznik aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění.

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Alfa-lipoproteiny - ELFO Alfa lipo OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 22.3 - 53.3 %
R: 105b (165,90Kč*) Přidat k tisku
Pre-beta-lipoprotein - ELFO Prebeta OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 4.4 - 23.1 %
Přidat k tisku
Beta-lipoprotein - ELFO Beta lipo OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 38.6 - 69.4 %
Přidat k tisku
Chylomikra - ELFO Chylomikra OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina Přidat k tisku
Lipoprotein (a) ELFO Lp(a) elfo OKB Sérum
Krev srážlivá
Rutina Přidat k tisku