Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka U_K..
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + bílá zátka

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

iontově selektivní elektrody

Klinické informace

Koncentrace draslíku v moči slouží k výpočtu odpadu/24h, frakční exkrece (FE K), clearance elektrolytová (C el), clearance bezelektrolytové vody (EWC), hodnocení poměru UNa/UK a AG v moči.

Přispívá k dif. dg. hyperkalémi či hypokalémie (renální či extrarenální příčina, hypo- či hyperaldosteronismus), k hodnocení efektu účinku diuretik, k dg. renální tubulární acidózy.

Interpretace

Snížení (koncentrace, odpadu, FE K) - při sníženém příjmu draslíku, extrarenálních ztrátách (zvracení, průjem, laxativa, pocení), hypoaldosteronismu či léčbě ACEI, sartany, spironolaktonem (rovněž se hodnotí poměr UNa/UK), v anabolismu, alkalóze.

Zvýšení (koncentrace, odpadu, FE K) - při zvýšeném příjmu draslíku (soli - citrát, glukonát, fosfát, penicilin), hyperaldosteronismu či po podání glukokortikoidů (rovněž se hodnotí poměr UNa/UK), hyperkatabolismu, v acidóze, při intravaskulární hemolýze, poškození tkání, hematomu, krvácení do GIT, po léčbě diuretiky, při osmotické diuréze, v polyurické fázi selhání ledvin.

Zdroj: Encyklopedie laboratorní diagnostiky

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

moč - 14 dní

Stabilita při 4-8°C

moč - 14 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81145 Statim 36 56,88Kč*
81393 Rutina 25 39,50Kč*
* Cena je pouze orientační

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Draslík-odpad fU_K... OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 4t Obě 5 - 25 mmol
4t - 1r Obě 15 - 40 mmol
1r - 15r Obě 20 - 60 mmol
15r - 150r Obě 25 - 125 mmol

Příbalový leták ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2, Roche

Přidat k tisku