Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda AnoAno
Zkratka S_K…
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim + Pohotovost do 1 hod, Rutina do 8 hod.

Princip stanovení

Přímá potenciometrie - iontově selektivní elektroda (ISE)

Klinické informace

Draslík je intracelulární kationt, jeho koncentrace je regulována koncentrací sodíku (jdou protichůdně), hodnotou pH, systémem renin-angiotenzin-aldosteron, stavem ABR, inzulinem a katecholaminy. Draslík se vylučuje močí a GIT. Má význam v několika metabolických procesech, účastní se fosforylačních dějů, dále má úlohu při neuromuskulární aktivitě, dráždivosti srdečního svalu, regulaci krevního tlaku aj. Při anabolických dějích se ukládá do buněk, při katabolických je z buněk uvolňován. Hodnoty v séru se hodnotí zvlášt ve vztahu k pH - při acidemii se draslík uvolňuje z buněk, jeho normální hladiny značí depleci v organismu; naopak při alkalemii je draslík udržován v buňkách a více vylučován močí, normální nebo zvýšené hladiny svědčí pro hyperaldosteronismus. Hypokalemie je téměř vždy doprovázena hypomagnesemii.

Stanovení je indikováno pacientům s poruchami acidobazického a minerálního metabolismu, dále k monitorování pacientů na intenzivní péči, při hypertenzi, srdečních arytmiích, po aplikaci diuretik, při poruše renálních funkcí, zvracení a průjmových stavech.

Interpretace

Snížené hodnoty (hypokalémie) pozorujeme u nedostatečného příjmu či u nadměrných ztrát (anorexie, hladovění, alkoholismus, zvracení, průjem, nadměrné pocení), u syndormů Connova, Cushingova, Bartterova, dále u primárního hyperaldosteronismu, adenomu nadledvinek, leukémie aj.

Zvýšené hodnoty (hyperkalémie) se vyskytují u zvýšeného příjmu či snížené exkrece, u šokových stavů, katabolismu, acidózy, hepatopatie, pseudohyperaldosteronismu a po podání kalium-retenčních diuretik.

Variabilita: diurnální s max. v 8 h a ve 14 h, sezónní s max. v zimě, intraindividuální.

(zdroj: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004)

Preanalytické podmínky

Odběr bez manžety nebo jen s krátkým zatažením, cvičení paží nevhodné.
Vzorek doručte bez odkladu do laboratoře, nutno separovat sérum co nejrychleji

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum, - 2 týdny

Stabilita při 4-8°C

sérum - 2 týdny

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Vadí hemolýza, pozdní separace séra (zvyšuje)

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81145 Statim 36 56,88Kč*
81393 Rutina 25 39,50Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 4t Obě 3.6 - 5.9 mmol/l
4t - 1r Obě 4 - 5.3 mmol/l
1r - 18r Obě 3.4 - 4.7 mmol/l
18r - 150r Obě 3.5 - 5.1 mmol/l

Příbalový leták ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2, Roche