Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka U_K_akt
Materiál Moč aktuální

Odběrová souprava Zkumavka sterilní
Režim Statim + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

iontově selektivní elektrody

Klinické informace

Koncentrace draslíku v moči slouží k výpočtu odpadu/24h, frakční exkrece (FE K), clearance elektrolytová (C el), clearance bezelektrolytové vody (EWC), hodnocení poměru UNa/UK a AG v moči.

Přispívá k dif. dg. hyperkalémi či hypokalémie (renální či extrarenální příčina, hypo- či hyperaldosteronismus), k hodnocení efektu účinku diuretik, k dg. renální tubulární acidózy.

Interpretace

Snížení (koncentrace, odpadu, FE K) - při sníženém příjmu draslíku, extrarenálních ztrátách (zvracení, průjem, laxativa, pocení), hypoaldosteronismu či léčbě ACEI, sartany, spironolaktonem (rovněž se hodnotí poměr UNa/UK), v anabolismu, alkalóze.

Zvýšení (koncentrace, odpadu, FE K) - při zvýšeném příjmu draslíku (soli - citrát, glukonát, fosfát, penicilin), hyperaldosteronismu či po podání glukokortikoidů (rovněž se hodnotí poměr UNa/UK), hyperkatabolismu, v acidóze, při intravaskulární hemolýze, poškození tkání, hematomu, krvácení do GIT, po léčbě diuretiky, při osmotické diuréze, v polyurické fázi selhání ledvin.

Zdroj: Encyklopedie laboratorní diagnostiky

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

moč - 14 dní

Stabilita při 4-8°C

moč - 14 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81145 Statim 36 56,88Kč*
81393 Rutina 25 39,50Kč*
* Cena je pouze orientační