Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_DIGO
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

Digoxin je běžně předepisovaný steroidní kardioaktivní glykosid při srdečním selhávání. Působí vázáním a inhibicí Na+/K+‑ATPázy, což zvyšuje nitrobuněčnou koncentraci Ca2+. Digoxin zvyšuje sílu kontrakcí myokardu, působí zvýšený srdeční výdej a současně snižuje komorovou frekvenci.

Interpretace

Měření digoxinu se používá při diagnostice a léčbě předávkování a monitorování hladin digoxinu pro zajištění správné léčby.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; příbalový leták Elecsys Digoxin, Roche)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 7 dní

Stabilita při 4-8°C

sérum - 14 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 6 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim

Poznámka

Odběr nejméně 6, lépe 8-24 hod po aplikaci, ustálený stav nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
99115 Statim 697 1.101,26Kč*
99143 Rutina 298 470,84Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 140r Obě 0.6 - 1.2 µg/l

Příbalový leták Digoxin, Roche
Konsenzus Oddělení klinické farmacie KNL