Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka Csf_PROT
Materiál Mozkomíšní mok

Odběrová souprava Zkumavka sterilní
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim, Pohotovost do 1 hod

Princip stanovení

Turbidimetrie

Klinické informace

Za fyziologického stavu je koncentrace bílkoviny v likvoru 200x nižší než v séru. Přes bariéru hematoencefalickou (BBB-blood-brain barrier), encefalolikvorovou a hematolikvorovou se dostává pinocytózou nebo pomocí specifických přenašečů.

Klinický význam má zvýšení koncentrace celkové bílkoviny - hyperproteinorachie - způsobené poruchou BBB, intratékální syntézou při aktivaci imunitního systému či zvýšením strukturních proteinů při poškození buněk CNS. Na zvýšení CB se může podílet i nádorová bílkovina nebo arteficiální krvácení.

Interpretace

Zvýšení: Purulentní neuroinfekce, serózní neuroinfekce, subarachnoidální krvácení, nádorová infiltraci mozkových obalů, porucha hematolikvorové bariéry, při překážce v cirkulaci likvoru, intratekální syntézy imonoglobulinů

Preanalytické podmínky

Dodejte ihned na OKB

Uchování v laboratoři 5 dnů
Stabilita při 20°C

likvor - 1 den

Stabilita při 4-8°C

likvor - 6 dnů

Stabilita při -20°C

likvor - 1 rok

Kontakt

485 312 507 statim
485 312 154 laboratoř mozkomíšní mok

Poznámka

Dodejte ihned na OKB

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.2 - 0.4 g/l

příbalový leták

Vyšetření je součástí skupiny

Biochemické vyšetření likvoru