Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_PROT
Materiál Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava

Zkumavka + žlutá zátka (moč aktuální), + bílá zátka (moč sběr)

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Turbidimetrie

Klinické informace

Zdravým glomerulem prochází do primární moči malé množství albuminu a něco mikroproteinů. Tubulární buňky všechny mikroproteiny a většinu albuminu vychytávají , takže u zdravého člověka neprokážeme v moči větší ztráty bílkovin.
Fyziologicky je proteinurie vyšší při stání (ortostáze) proti hodnotám vleže. Platí to zejména u dětí, hodnoty při stání mohou být až o 100 % vyšší proti hodnotám získaným vleže.
Nezávisle na poloze těla existuje také cirkadiánní rytmus exkrece bílkovin s maximem v denních hodinách a minimem v noci.
Dalšími preanalytickými faktory, které vedou ke značné interindividuální variabilitě, jsou svalová námaha, změny krevního tlaku, přechodné zvýšení glomerulární filtrace při příjmu potravy a pokles tubulární resorpce bílkovin při vodní a osmotické diuréze.

Odpad bílkoviny do moči za 24 hodin slouží k přesnějšímu posouzení denních ztrát bílkovin ledvinami a k posouzení tíže proteinurie. Použití je obdobné jako u ACR nebo PCR, které nevyžadují sběr moče.

Interpretace

Zvýšení: proteinurie, onemocnění ledvin, infekce močových cest, srdeční selhávání, tzv. přechodná proteinurie - po značné fyzické námaze, přehřátí, či podchlazení organismu, po vazokonstrikčních lécích, v horečce

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

moč - 1 den

Stabilita při 4-8°C

moč - 7 dní

Stabilita při -20°C

moč - 1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 507 Statim

Poznámka

U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81369 Rutina 25 39,50Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 15r Obě 0 - 0.12 g/l
15r - 150r Obě 0 - 0.2 g/l

Doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP k diagnostice proteinurie, 2010

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Celková bílkovina - odpad fU_PROT OKB Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 12r Obě 0 - 0.07 g
12r - 150r Obě 0 - 0.15 g

Doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP k diagnostice proteinurie, 2010

Přidat k tisku