Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_CPEP
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Elektrochemiluminiscence

Klinické informace

C‑peptid je jednořetězcový polypeptid spojující v molekule proinzulínu řetězec inzulínu A s řetězcem B. Při sekreci inzulínu se proteolyticky odštěpuje C-peptid v ekvimolárním množství s insulínem. Jelikož v játrech degraduje asi polovina inzulínu, ale téměř žádný C‑peptid, má C‑peptid delší biologický poločas (cca 35 minut) než inzulín. V periferním oběhu zůstávají 5 až 10násobně vyšší koncentrace C‑peptidu. Substituce C‑peptidu společně s inzulínem může zabraňovat rozvoji nebo zpomalovat progresi dlouhodobých komplikací u diabetu 1. typu.

Interpretace

Měření C‑peptidu, inzulínu a glukózy se používá v diferenciální diagnostice hypoglykemie (uměle vyvolané hypoglykemie a hypoglykemie způsobené hyperinzulinismem), aby byl zajištěn vhodný léčebný postup pro pacienta. Nízké hladiny C-peptidu svědčí pro poruchu tvorby nebo sekrece insulinu. Zvýšené hladiny jsou u zvýšené aktivity β-buněk pankreatu při snížení glomerulární filtrace.

(zdroj: Lékařská laboratorní diagnostika, J. Kopáč, 2004, Příbalový leták Elecsys C-peptid, Roche)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 3 dny, lze doobjednat do 24 hod.
Stabilita při 20°C

sérum - 4 hodiny

Stabilita při 4-8°C

sérum - 1 den

Stabilita při -20°C

sérum - 1 měsíc

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93145 Rutina 206 325,48Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 370 - 1470 pmol/l

Příbalový leták C-peptide, Roche