Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_B2MG
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Imunoturbidimetrické stanovení

Klinické informace

ß2-mikroglobulin je protein s nízkou molekulovou hmotností, nachází se na povrchu většiny jaderných buněk, kde tvoří lehký řetězec lidských leukocytárních antigenů (HLA) 1. třídy.
V ledvinách β‑2‑mikroglobulin volně prochází glomerulární bazální membránou a je zpětně vstřebáván a odbouráván v proximálním tubulu. Koncentrace β-2-mikroglobulinu v séru závisí na rychlosti syntézy nebo uvolňování do séra a na rychlosti jeho vylučování z organismu. Při snižování glomerulární filtrace se koncentrace v séru může výrazně zvyšovat, při poruše tubulárních funkcí vázne reabsorpce v ledvinách, což může mít za následek nízkou koncentraci v krvi a zvýšenou v moči.

Interpretace

Koncentrace ß2-mikroglobulinu v séru jsou často zvýšené v důsledku rychlejší syntézy u pacientů s lymfoproliferativními (mnohočetný myelom, B-CL leukémie, B – non hodginské lymfomy) a chronickými zánětlivými onemocněními. Zvýšené koncentrace se vyskytují také při ledvinových dysfunkcích a snížené glomerulární filtraci v důsledku sníženého vylučování moči.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 3 dny

Stabilita při 4-8°C

sérum - 3 dny

Stabilita při -20°C

sérum - 6 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91193 Rutina 278 439,24Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 60r Obě 0.8 - 2.4 mg/l
60r - 150r Obě 0.8 - 3 mg/l

Příbalový leták B2MG, Roche