Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_APOA
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorků

Princip stanovení

Turbidimentrie

Klinické informace

Apolipoprotein A-I (apo A-I) se nachází na povrchu HDL částic, v menší míře i na povrchu chylomikronů. Pokud není plazma silně chylózní, je počet chylomikronů zanedbatelný a koncentrace apoA-I koreluje s hladinou HDLcholesterolu. Další funkcí apolipoproteinu A-I je aktivace enzymu lecitincholesterolacyltransferázy, který katalyzuje esterifikaci cholesterolu a zvyšuje tak transportní kapacitu lipoproteinů. Poměr apoB/apoA-I spolu s dalšími lipidovými parametry přispívá k odhadu kardiometabolického rizika.

Interpretace

Snížené hodnoty: familiární hypo-alfa-lipoproteinemie, Tangeirská nemoc, nemoc rybího oka, familiární deficit LCAT (lecitincholesterolacyltransferáza), familiární deficit CETP (cholesteryl ester transfer protein), metabolický syndrom, cholestáza, nefrotický syndrom, obezita, malignity, chronické renální selhání, hemodiálýza, některé léky (diuretika, cyklosporin)

Zvýšené hodnoty: familiární hyper-alfa-lipoproteinemie, těhotenství, vytrvalostní sport, alkoholismus, léčba estrogeny

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 1 den

Stabilita při 4-8°C

sérum - 8 dní

Stabilita při -20°C

sérum, - 2 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Odběr ráno na lačno, po 14.hod lačnění

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81355 Rutina 208 328,64Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Žena 1.1 - 1.9 g/l
0r - 150r Muž 1 - 1.7 g/l

Doporučení ČSKB a ČSAT ke sjednocení hodnoticích mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci