Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_Anti-IA2
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hodin od přijetí vzorku

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)

Klinické informace

Autoprotilátky proti tyrozinfosfatáze IA2 (Anti-IA2) jsou jednou ze 4 hlavních autoprotilátek proti strukturám Langerhansových ostrůvků diagnostikovaných při DM1. Tyto transmembránové proteiny jsou detekované přibližně u 60 % pacientů s nově vzniklým DM1. V porovnání s jinými protilátkami mají silnější prediktivní hodnotu pro blížící se nástup DM1 u rizikových jedinců, což je pravděpodobně způsobeno jejich pozdějším výskytem.

(zdroj: příbalový leták MAGLUMI Anti-IA2 (CLIA), Snibe Diagnostic)

Interpretace

Častější výskyt Anti-IA2 je u pacientů s nižším věkem (je tedy vhodným markerem DM1 u dětí) a u pacientů s alelou HLA-DR4 (tato se projevuje náchylností k diabetu).
Stanovení spolu s dalšími protilátkami (ICA, IAA, aGAD, Anti-ZnT8) slouží k diagnostice DM. Zvýšené hodnoty Anti-IA2 mohou způsobit rezistenci k inzulinu. Vyšetření Anti-IA2 je také vhodné indikovat jako screeningové vyšetření v rodinách diabetiků (společně s výše zmíněnými protilátkami).

(zdroj: příbalový leták MAGLUMI Anti-IA2 (CLIA), Snibe Diagnostic)

Preanalytické podmínky
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 5 dnů

Stabilita při -20°C

sérum - 2 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91499 Rutina 975 1.540,50Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 28 kU/l

Příbalový leták MAGLUMI Anti-IA2 (CLIA), Snibe Diagnostic