Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_aGAD
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hodin od přijetí vzorku

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)

Klinické informace

Dekarboxyláza kyseliny glutamové (glutamátdekarboxyláza, GAD) je enzym katalyzující rozpad glutamátu na GABA a oxid uhličitý. Existuje ve dvou izoformách o různých molekulových hmotnostech (GAD65 a GAD67), obě jsou exprimovány především v mozku. Autoprotilátky (Anti-GAD) jsou zaměřeny proti lehčí ze dvou izoforem (GAD65) a jsou nejčasnějším prediktivním faktorem DM1.

(zdroj: příbalový leták MAGLUMI GAD65 (CLIA), Snibe Diagnostic)

Interpretace

Anti-GAD se u pacientů vyskytují již několik let před klinickým nástupem DM1. Indikace může být vhodná k rozlišení DM1 a DM2. Zvýšené hodnoty pozorujeme i u pacientů se "stiff-person syndromem" (stavy spojené s kolísající ztuhlostí a záchvatovými křečemi trupu a nohou).

(zdroj: příbalový leták MAGLUMI GAD65 (CLIA), Snibe Diagnostic)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 5 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 3 měsíce

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Od 26.6.2023 změna – z původního radioimunoanalytického stanovení (RIA) na stanovení neradioaktivní imunochemické (CLIA).

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91495 Rutina 604 954,32Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 17 kU/l

Příbalový leták MAGLUMI GAD65 (CLIA), Snibe Diagnostic