Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení lůžkové intenzivní péče Turnov

Intenzivní a resuscitační péče

  • Intenzivní a resuscitační péče pro ventilované pacienty
  • Perioperační intenzivní péče pro operační obory
  • Kardiopulmonární resuscitace
  • Ambulance bolesti, anesteziologická ambulance
  • Akreditace pro postgraduální vzdělávání lékařů
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Telefon lůžka: +420 481 446 420
Návštěvní hodiny na oddělení: 14:00 – 16:00
Konzultace s lékařem 14:00 – 14:30
e-mail: aro.turnov@nemlib.cz
Anesteziologická ambulance: +420 481 446 444 Předoperační vyšetření Online objednání
Ambulance bolesti - pondělí: +420 481 446 444
hotline KPR Turnov 6420
Budova TB
Podlaží 1
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Ambulance bolesti Turnov
Ambulance pro léčbu chronické bolesti.
Ambulance bolesti Turnov Ambulance pro léčbu chronické bolesti. pondělí 8:00 – 14:00 Objednání jen telefonicky. +420 481 446 444
MUDr. Stanislava Štolová
Anesteziologická ambulance Turnov
Předoperační vyšetření anesteziologem
Anesteziologická ambulance Turnov Předoperační vyšetření anesteziologem úterý, čtvrtek 8:00 - 14:30
středa 12:30 - 14:30 Objednání telefon, NIS Medicalc, Online:
+420 481 446 444 Online objednání Nutné kompletní Vyšetření

Lůžka a pokoje

5
lůžek AR s umělou plicní ventilací
3
lůžka intenzivní péče
4
lůžka sledovací - pooperační

Informace pro příbuzné.
Prosíme o návštěvy pouze nejbližších rodinných příslušníků a dodržování návštěvní doby. Umyjte a dezinfikujte si, prosím, ruce před vstupem a po odchodu z oddělení. Omezte návštěvy v případě vaší nemoci (viróza apod.) Vzhledem k momentální situaci na oddělení může být vaše návštěva odložena či zkrácena. Navazujte slovní a dotykový kontakt s pacientem (držení ruky, hlazení) při zachování vzdálenosti od pacienta alespoň 50 cm (z hygienických důvodů). Přineste, prosím, pacientovi jeho hygienické potřeby (kartáček na zuby, pastu, hřeben, holení). Můžete také přinést jeho oblíbenou hudbu či mluvené slovo (mp3 přehrávač, sluchátka).

O nás

O nás

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Turnov pokrývá dva zásadní okruhy lékařské péče – anestezii pro lékařské výkony (zejména operace) a intenzivní péči o pacienty ohrožené selháváním orgánových systémů. Zároveň kompletně zajišťujeme intenzivní perioperační péči pro všechny operační obory nemocnice.

Lůžková stanice se 7mi lůžky poskytuje péči pacientům s hrozícím, nebo probíhajícím selháváním základních životních funkcí. Spektrum pacientů je široké, od krátkodobě sledovaných přes závažná poranění, stavy po velkých operacích až po pacienty vyžadující dlouhodobou podporu dýchání ventilačním přístrojem. Jsme plně vybaveni technikou pro poskytování intenzivní péče od umělé plicní ventilace až po kontinuální eliminační metody.

Ambulance bolesti pomáhá pacientům trpícím chronickou bolestí.

Pracoviště ARO Turnov je akreditované pro vzdělávání lékařů v anesteziologickém kmeni.

Ocenění, akreditace a certifikace

Klíčové výkony a diagnózy

  • Kardiopulmonální resuscitace
  • Monitoring hemodynamiky
  • Kontinuální eliminační metody
  • Umělá plicní ventilace
  • Předoperační vyšetření

Náš tým

MUDr. Eva Janusová

zástupkyně primáře, lékařka

Kiwi Logo
Monika Roubíčková

vrchní sestra Oddělení lůžkové intenzivní péče Turnov

Dokumenty

Dokumenty

Předoperační vyšetření

Informované souhlasy

Časté dotazy