Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy pacientů

Vážené návštěvy pacientů v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. Z důvodu nárůstu incidence akutních respiračních infekcí v Libereckém kraji vás prosíme o respektování níže doporučených pravidel návštěv:

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení lůžkové intenzivní péče Liberec

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Sestry +420 485 31 2137
Lékaři +420 485 31 2135
Budova B
Podlaží Přízemí
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Ambulance post-intenzivní péče
Ambulance post-intenzivní péče (po předchozí domluvě) objednání:
+420 485 31 2135
Hyperbarická oxygenoterapie
Hyperbarická oxygenoterapie po-pa 7:30 - 15:00 objednání:
+420 485 31 2135
Kanylační tým
(Midline, PICC)
Kanylační tým (Midline, PICC) po-pa 7:30 – 15:00 objednání:
+420 485 31 2137
Psychologická ambulance při lůžkové části CARIM
Psychologická ambulance při lůžkové části CARIM Ut – St - Pa (nebo po předchozí domluvě) objednání: (první kontakt via SMS) +420 702 177 411
O nás

Na našem lůžkovém oddělení ve spolupráci s ostatními centry a specializovanými odděleními, poskytujeme komplexní intenzivní péči pro všechny pacienty, kteří trpí život ohrožujícími nemocemi a kritickým selháváním životně důležitých orgánů. Typicky těžký zápal plic, syndrom akutní respirační tísně (ARDS), akutní selhání ledvin a jater, těžké formy hemato-onkologických onemocnění, život ohrožující otravy, všechny typy krvácení a šokových stavů.

Poskytujeme všechny typy podpůrných mimotělních orgánových metod (ECLS) včetně extrakorporální membránové oxygenace (ECMO). Společně s kardiology  tvoříme multioborový tým pro pacienty s kritickým selháním srdce a plic.

Náš tým specializovaných sester poskytuje naším pacientům a celé nemocnici servis v podobě periferně zaváděných dlouhodobých cévních přístupů (Midline, PICC) a péči o ně.
Našim pacientům je během hospitalizaci k dispozici specializovaný klinický psycholog, který o pacienty pečuje i v rámci post-intenzivní péče.

Oblasti speciálního zaměření a výzkumu

Mezi naše oblasti  specializované péče a vědeckého výzkumného zájmu patří terapie a diagnostika akutního krvácení, zejména pomocí viskoelastických metod, kde patříme mezi vedoucí pracoviště v ČR. V rámci výzkumu těchto stavů, jsme spolupracovali na celé řadě multicentrických klinických studiích, podílíme se na postgraduálním vzdělávání a tvorbě odborných doporučení. Jsme jedním z mála center v ČR, které  poskytuje hyperbarickou oxygenoterapii u ventilovaných pacientů.

MUDr. Jan Sebroň

Zástupce primáře

Mgr. Hana Šimonová

vrchní sestra CARIM

Simona Kleinerová

staniční sestra

Časté dotazy