Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Od 4.4.2024 dojde dle “Souhrnu Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu
srdečního selhání” k úpravě referenčních hodnot NT-pro BNP na hodnotu < 125 pg/ml, která je cut-off hodnotou pro
vyloučení chronického srdečního selhání. Při rozvoji akutních obtíží je cut-off hodnota < 300 pg/ml.

Více informací naleznete zde:
https://www.nemlib.cz/vysetreni/nt-probnp/

Metodika a požadavky na odběr zůstávají beze změn.
Kolektiv OKB
Případné dotazy zodpoví: Mgr. Soňa Benešová, tel. 485 321 109
MUDr. Václava Palánová, tel. 485 312 599

Oznámení Změna Ref. Hodnot NT PBNP