Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Pracoviště DSA bude mimo provoz od středy 24. 10. od 12.00 hodin kvůli plánované odstávce pracoviště digitální subtrakční angiografie z důvodu upgradu/instalace „nového“ přístroje.

Od 25. 10. týden bude probíhat demontáž přístroje, instalace nových podlahových krytin a malování, vlastní instalace upgradovaného přístroje proběhne v termínu od 1. 11. do 11. 11., v pondělí 12. 11. proběhne měření radiace a přejímací zkouška, od 13. 11. potom základní školení obsluhy.

Zkušení provoz bychom měli zahájit 14. listopadu.

Po dobu odstávky nebude možné provádět ŽÁDNÉ angiografické výkony.

Provádění neurovaskulární výkonů je předběžně zajištěno v Nemocnici Na Homolce, ÚVN Praha a v případě nouze v Krajské Zdravotní a.s. v Ústí nad Labem.