Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

„Přivolejme s jarem i naději“ je i letos mottem Tulipánového měsíce, projektu, který v březnu již posedmé realizuje nezisková organizace Amelie,z.s. Projektem chce upozornit na potřebu podpory onkologicky nemocných a jejich blízkých nejen v oblasti léčby, ale i v psychosociální rovině.

Konkrétně v libereckém regionu jsou po celý měsíc březen vyzdobena obrázky dětí onkologická oddělení nemocnic v Liberci a Jablonci nad Nisou, mamocentrum v Liberci či obchodní centrum Forum. S letáky Amelie se obyvatelé Liberce setkají rovněž ve vozech MHD. V prostorách komplexního onkologického centra v Liberci proběhne pro pacienty vystoupení dětského pěveckého sboru Slunečnice při ZŠ Švermova a pásmo scének a písniček dětí ze školy U školy. Na podporu bezplatných služeb pro onkologicky nemocné a jejich blízké se uskuteční dvě sbírkové akce v Liberci. Charitativní koncert Cantemus v Krajské vědecké knihovně  a charitativní cvičení  v zapojených fitness centrech, kdy výtěžek ze vstupného půjde ten den na podporu bezplatných služeb pro onkologicky nemocné. Podpořit nemocné lze i prostřednictvím internetového květinářství Florea (www.amelie-zs.cz/benefice), které věnuje 30 % z prodeje na podporu bezplatných služeb pro onkologicky nemocné a jejich blízké.

Tulipánový měsíc je zaměřen i na osvětu veřejnosti. 14. března od 9:00 do 15:00 bude v Centru Amelie Liberec probíhat den otevřených dveří, v rámci kterého se návštěvníci mohou seznámit s nabídkou poskytovaných služeb. Informace o poskytovaných službách budou k dispozici po celý měsíc březen i v Krajské vědecké knihovně či v obchodním centru Forum v Liberci.

program Liberec

Více o projektu na https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/tulipanovy-mesic/tulipanovy-mesic-2019/

Kontakt na Amelii v Liberci:
Centrum Amelie Liberec
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10 (budova U, 1. patro, vchod z ulice Jablonecká), 460 63 Liberec

tel.: +420 608 458 277
email: liberec@amelie-zs.cz